Finansowanie

CNH Capital to światowy lider na rynku finansowym. To silny, solidny i niezawodny partner dla Klientów wybierających finansowanie maszyn marki Case IH. CNH Capital zapewnia w pełnym zakresie obsługę finansową rynku maszyn rolniczych dla Klientów indywidualnych.

Dzięki temu możemy zaproponować efektywne i kompleksowe rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom finansowym.

Danex - Sprzedaż, wynajem maszyn rolniczych

Produkty finansowe oferowane przez CNH Capital:

 • Finansowanie pomostowe;
 • Leasing operacyjny i finansowy.

CNH Capital oferuje:

 • Udział własny już od 0%;
 • Raty miesięczne, kwartalne lub sezonowe;
 • Finansowanie do 84 miesięcy;
 • Raty w PLN;
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia dla finansowanych maszyn;
Danex - Sprzedaż, wynajem maszyn rolniczych

Podstawowe dokumenty potrzebne do oceny zdolności kredytowej:  

 • wniosek – wypełniony i podpisany formularz;
 • dowód osobisty wnioskodawcy oraz współmałżonka;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanej ziemi i niezaleganiu w opłatach podatku rolnego;
 • kserokopia obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa
 • umowy dzierżawy oraz umowy kontraktacyjne;
 • umowa z ARiMR (dotyczy klientów, którzy chcą przeznaczyć dotację na spłatę części pożyczki);

W przypadku firm wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek – wypełniony i podpisany formularz;
 • dokumenty założycielskie: aktualny wypis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer NIP, umowa spółki, statut;
 • dowody osobiste osób, reprezentujących firmę;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu;
 • dokumenty finansowe firmy z ostatnich 2 lat działalności oraz za okres bieżący;

Standardowym zabezpieczeniem transakcji jest weksel “in blanco” z deklaracją wekslową oraz :

 • umowa przewłaszczenia na przedmiocie pożyczki;
 • zestaw rejestrowy;

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ofertą finansowania przez CNH Capital prosimy o kontakt z regionalnym doradcą firmy CNH Capital Tel.kom. 797 304 096

Baza Maszynowa Danex D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna
Rogienice Wielkie, ul. Olszanka 27
18-516 Mały Płock
Nip: 291-018-65-92

Menu