ciągniki rolnicze            ładowarki                 prasy i owijarki         wozy paszowe      maszyny zielonkowe      ładowacze czołowe       siewniki punktowe         wozy asenizacyjne

OFERTA MASZYN

Sklep edanex

esklep

 

Finansowanie Fabryczne

CNH Capital to światowy lider na rynku finansowym. To silny, solidny i niezawodny partner dla Klientów wybierających finansowanie maszyn marki Case IH. CNH Capital zapewnia w pełnym zakresie obsługę finansową rynku maszyn rolniczych dla Klientów indywidualnych.

 

Dzięki temu możemy zaproponować efektywne i kompleksowe rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom finansowym.

Produkty finansowe oferowane przez CNH Capital:

 

Finansowanie pomostowe;

 • Leasing operacyjny i finansowy;

 •  

  CNH Capital oferuje:

  • już od 0% udziału udziału własnego;

  • raty miesięczne, kwartalne, sezonowe;

  • finansowanie do 84 miesięcy;

  • raty w PLN;

  • atrakcyjne warunki ubezpieczenia dla finansowanych maszyn;

  Podstawowe dokumenty potrzebne do oceny zdolności kredytowej:   

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku;

  • dowód osobisty wnioskodawcy oraz współmałżonka;

  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadani ziemi i niezaleganiu w opłatach podatku rolnego
  • kserokopia obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa;

  • umowy dzierżawy oraz umowy kontraktacyjne;

  • umowa z ARiMR (dotyczy Klientów, którzy chcą przeznaczyć dotację na spłatę części pożyczki);

  W przypadku firm wymagane są następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku;

  • dokumenty założycielskie: aktualny wypis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer NIP, umowa spółki, statut;

  • dowody osobiste osób reprezentujących firmę;

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu;

  • dokumenty finansowe firmy z ostatnich 2 lat działalności oraz za okres bieżący;

  Standardowym zabezpieczeniem transakcji jest weksel "in blanco" z deklaracją wekslową oraz :

  • umowa przewłaszczenia na przedmiocie pożyczki;

  • zastaw rejestrowy;

  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ofertą finansowania przez CNH Capital prosimy o kontakt z regionalnym doradcą firmy CNH Capital Tel.kom. 797 304 096

  Baza Maszynowa Danex D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna
  Rogienice Wielkie, ul. Olszanka 27
  18-516 Mały Płock
  Nip: 291-018-65-92