ciągniki rolnicze            ładowarki                 prasy i owijarki         wozy paszowe      maszyny zielonkowe      ładowacze czołowe       siewniki punktowe         wozy asenizacyjne

OFERTA MASZYN

Sklep edanex

esklep

 

Finansowanie Fabryczne

CNH Capital to światowy lider na rynku finansowym. To silny, solidny i niezawodny partner dla Klientów wybierających finansowanie maszyn marki Case IH. CNH Capital zapewnia w pełnym zakresie obsługę finansową rynku maszyn rolniczych dla Klientów indywidualnych.

 

Dzięki temu możemy zaproponować efektywne i kompleksowe rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom finansowym.

Produkty finansowe oferowane przez CNH Capital:

 

Finansowanie pomostowe;

  • Leasing operacyjny i finansowy;

  •  

    CNH Capital oferuje:

    • już od 0% udziału udziału własnego;

    • raty miesięczne, kwartalne, sezonowe;

    • finansowanie do 84 miesięcy;

    • raty w PLN;

    • atrakcyjne warunki ubezpieczenia dla finansowanych maszyn;

    Podstawowe dokumenty potrzebne do oceny zdolności kredytowej:   

    • wypełniony i podpisany formularz wniosku;

    • dowód osobisty wnioskodawcy oraz współmałżonka;

    • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadani ziemi i niezaleganiu w opłatach podatku rolnego
    • kserokopia obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa;

    • umowy dzierżawy oraz umowy kontraktacyjne;

    • umowa z ARiMR (dotyczy Klientów, którzy chcą przeznaczyć dotację na spłatę części pożyczki);

    W przypadku firm wymagane są następujące dokumenty:

    • wypełniony i podpisany formularz wniosku;

    • dokumenty założycielskie: aktualny wypis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer NIP, umowa spółki, statut;

    • dowody osobiste osób reprezentujących firmę;

    • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu;

    • dokumenty finansowe firmy z ostatnich 2 lat działalności oraz za okres bieżący;

    Standardowym zabezpieczeniem transakcji jest weksel "in blanco" z deklaracją wekslową oraz :

    • umowa przewłaszczenia na przedmiocie pożyczki;

    • zastaw rejestrowy;

    W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ofertą finansowania przez CNH Capital prosimy o kontakt z regionalnym doradcą firmy CNH Capital Tel.kom. 797 304 096

    Baza Maszynowa Danex D. Krajewski, J. Siwik Spółka Jawna
    Rogienice Wielkie, ul. Olszanka 27
    18-516 Mały Płock
    Nip: 291-018-65-92